Cercetări știinţifice

Studiul efectelor biologice produse de consumul Zonar

Studiul efectelor biologice produse de consumul Zonar

Studiul efectelor biologice produse de consumul extractului obținut din lapte de vacă (Zonar) asupra unor particularități hematologice și biochimice la animale de laborator sănătoase comparativ cu animalele inoculate cu carcinomul transplantabil Walker 256

Citeşte mai departe
Profilaxia stresului oxidativ cu alimente funcţionale

Profilaxia stresului oxidativ cu alimente funcţionale

Termenul de aliment funcţional a fost introdus în lexicul cotidian în general, dar în special în cel medical, de către specialiştii japonezi încă din anii „80 şi se referă la alimentele procesate care conţin ingrediente ce adaugă la factorul nutritiv şi un stimulator specific funcţiilor organismului. Alimentele funcţionale prin conţinutul lor de antioxidanţi naturali, pot preveni dezvoltarea şi evoluţia unor boli, care în patogenia lor au drept mecanism stresul oxidativ, ce constituie actualmente o componentă importantă a patologiei la om şi animale.

Citeşte mai departe
Efectele biologice ale extractului din lapte de bovine

Efectele biologice ale extractului din lapte de bovine

Extractul obţinut din lapte de vacă (lactoser) este un produs natural care are în compoziţia lui numeroase substanţe bioactive cu potenţial curativ confirmat de literatura de specialitate. În componenţa lactoserului intră aproximativ 93% apă şi 6,5 % substanţă uscată, dintre care mai importante sunt lactoza, proteinele, diferite vitamine, micro/macrominerale şi grăsimi în cantitate relativ mică. Componentele biochimice oferă lactoserului un grad mare de digestibilitate, datorat în principal conţinutului în aminoacizi cu catenă ramificată. Printre efectele fiziologice mai studiate se află rolul antioxidant puternic dezvoltat la nivel celular şi tisular, în principal prin stimularea formării de glutation. Conţinutul ridicat în lactoferină, o glicoproteină cu rol în metabolismul fierului, conferă acestui extract obţinut din lapte de vacă multiple alte efecte fiziologice benefice, cum ar fi acţiunea antiinflamatoare, antimicrobiană, antivirală şi antifungică. Scopul lucrării îl constituie prezentarea efectelor biologice ale lactoserului obţinut din lapte de vacă, în diverse categorii de boli degenerative cronice, cum sunt obezitatea, diabetul zaharat, bolile cardiovasculare, hepatopatiile, neoplaziile, respectiv în regenerarea tisulară care urmează unor injurii mecanice sau de altă natură. Investigarea efectelor fiziologice benefice ale lactoserului poate fi realizată şi cu ajutorul unor modele experimentale de boală realizate pe animale de laborator (ex: şoareci, şobolani, porci de Guinea).

Citeşte mai departe
Dezvoltarea unor produse funcţionale nutraceutice

Dezvoltarea unor produse funcţionale nutraceutice

Dezvoltarea unor produse funcţionale nutraceutice cu aplicaţii în alimentaţia sănătoasă și medicina regenerativă, obţinute prin tehnologii inovatoare și sustenabile. Obiectivele proiectului sunt în strânsă concordanţă cu necesităţile identificate la Embryom Capital Investment, cu privire la: Implementarea Zonarului ca produs funcţional bioactiv utilizat pentru efectele sale nutraceutice (nutritive și terapeutice) în contextual unor modele experimentale de boală realizate pe animale de laborator; Utilizarea Zonarului ca materie primă pentru sinteza unor biomateriale avansate din categoria polimerilor polilactici, cu aplicaţii în domeniul medicinei regenerative;

Citeşte mai departe
Raport științific și tehnic - Proiect 112CI/2017

Raport științific și tehnic - Proiect 112CI/2017

Titlu proiect: Produs nutraceutic funcțional cu proprietăți curative și paliative obținut din Zonar (lactoser) îmbogățit cu principii bioactive naturale prin utilizarea unor tehnologii eco-inovatoare. Durata proiectului: 5 luni (25/07/2017 - 31/12/2017) Obiectivele generale, Obiectivele fazei de execuţie, Rezumatul fazei, Descrierea ştiinţifică şi tehnică, cu evidențierea rezultatelor și gradul de realizare a obiectivelor, Concluzii.

Citeşte mai departe
Inducerea experimentală a diabetului zaharat de tip II la șobolani Sprague-Sawley prin administrare de streptozotocină și nicotinamidă: protocol de inducere și problemele întâlnite

Inducerea experimentală a diabetului zaharat de tip II la șobolani Sprague-Sawley prin administrare de streptozotocină și nicotinamidă: protocol de inducere și problemele întâlnite

Diabetul zaharat reprezintă un grup de boli metabolice care afectează aproximativ 5% din toată populația lumii. Datorită etiologiei multifactoriale și a patologiei complexe, nu există un model animal care să mimeze toate caracteristicile diabetului de tip 2 întâlnit la oameni, dar fiecare din aceste modele pot să fie folositoare pentru înțelegerea mecanismelor patologice din diabet, cât și pentru evoluția bolii. În ciuda numeroaselor opțiuni de tratament, managementul unei terapii fără efecte adverse rămâne o mare provocare. Scopul acestui articol este de a descrie pas cu pas protocolul de inducere a diabetului de tip 2 la șobolani, prin administrarea de streptozotocină (STZ) și nicotinamidă (NA) și pentru a ajuta alți cercetători din domeniu care au întâmpinat probleme similare. Modelele animale sunt foarte folositoare pentru viitoarele nvestigații din domeniu și, în acest scop, modelul STZ/NA reprezintă o unealtă valoroasă de lucru.

Citeşte mai departe
Aplicații clasice și moderne ale acidului polilactic (PLA) în ingineria tisulară și în alte domenii biomedicale

Aplicații clasice și moderne ale acidului polilactic (PLA) în ingineria tisulară și în alte domenii biomedicale

Polimerul polilactic (PLA) este un poliester alifatic obținut din surse naturale. În funcție de sursa de sinteză (porumb, sfeclă, zer, resturi de mâncare) sau de modul de polimerizare (policondensare, polimerizare în inel deschis sau catalizare chimică), sinteza PLA determină anumite avantaje și dezavantaje, caracterizate prin proprietăți fizice (ex: rezistență mecanică, punct de topire), chimice sau biologice (biocompatibilitate, toxicitate). Datorită biodegradabilității și biocompatibilității tisulare, PLA este utilizat în industria alimentară, farmaceutică și în medicină. PLA este folosit ca biomaterial cu diverse aplicații biomedicale (medicina regenerativă, ortopedie, sisteme de transport medicamentos etc). Scopul acestei investigații îl constituie evaluarea utilizării PLA-ului în domeniul biomedical, ca suport pentru stenturi, materiale de sutură sau dispozitive ortopedice. Totodată, este evaluată și discutată utilizarea acidului polilactic în regenerarea osoasă, în diferite protocoale experimentale de defect osos realizate pe animale de laborator.

Citeşte mai departe
1