Dezvoltarea unor produse funcţionale nutraceutice

Dezvoltarea unor produse funcţionale nutraceutice

Dezvoltarea unor produse funcţionale nutraceutice cu aplicaţii în alimentaţia sănătoasă și medicina regenerativă, obţinute prin tehnologii inovatoare și sustenabile

Obiectivele proiectului sunt în strânsă concordanţă cu necesităţile identificate la Embryom Capital Investment, cu privire la:

Strategia de implementare a proiectului PROFI-ZONAR este structurată pe 5 obiective majore care ţintesc următoarele:

OBIECTIVUL 1: Caracterizarea proprietăţilor bioactive și a componentelor fizicio-chimice ale Zonarului, utilizând metodologii de investigaţie moderne (ex: cromatografia)

OBIECTIVUL 2: Studiul efectelor funcţionale bioactive Zonarului în contextul unor tulburări induse experimental la animale de laborator comparativ cu animale sănătoase

OBIECTIVUL 3: Investigarea efectelor funcţionale și nutraceutice ale Zonarului pe modele de studiu in vitro (culturi celulare)

OBIECTIVUL 4: Sinteza acizilor polilactici utilizând ca sursă accesibilă și avantajoasă economic Zonarul

OBIECTIVUL 5: Brevetarea Zonarului ca produs funcţional nutraceutic, cu aplicaţii în alimentaţia sănătoasă și în medicina regenerativă

Material funded through a Grant of the Romanian National Authority for Scientific Research and Innovation, CNCS/CCCDI – UEFISCDI, Project number PN-III-P2-2.1-BG-2016-0335, within PNCDI.
Acronim proiect: PROFI-ZONAR

http://www.usamvcluj.ro/profi-zonar
http://iccrr.institute.ubbcluj.ro

1