Termeni și condiţii

Site-ul zonar.ro, denumit în continuare ZONAR, este deţinut și administrat de S.C. EmbryOm Capital investment S.R.L., denumit în continuare EmbryOm, având următoarele date de identificare: C.I.F. – RO 29900760, J30/177/13.03.2012, Satu Mare, Str. Platanului Nr. 14, jud. Satu Mare, Romania. Tel.: 0733 072 710; E-mail: lactoser@zonar.ro.

Navigarea pe site-ul zonar.ro urmată de Comandă echivalează cu citirea, înţelegerea și acceptarea termenilor de mai jos de către orice Client.

ZONAR îşi rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conţinutul acestui site, precum și Termenii și condiţiile de folosire, fără niciun fel de notificare prealabilă.

În caz de divergenţă sau neînţelegeri între ZONAR și Client, se vor aplica Termenii și condiţiile valabile la momentul Comenzii.

1. Definiţii

Utilizator - orice persoană care vizitează site-ul zonar.ro.

Client - persoană fizică / persoană juridică ce efectuează o Comandă.

Produse și Servicii - orice produs sau serviciu menţionat în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Clientului.

Comanda - un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Client prin care Clientul își exprimă intenţia de a achiziţiona anumite Produse și să facă plata acestora.

Vânzător - EmbryOm, având datele de identificare menţionate mai sus.

Contract - o Comandă confirmată de către Vânzător, prin care Vânzătorul este de acord să vândă și să livreze Produsele și Serviciile, iar Clientul este de acord să achiziţioneze, să primească și să facă plata acestor Produse și Servicii.

Curier - orice persoană de drept public sau privat care prestează servicii de curierat rapid.

2. Drepturile de proprietate Intelectuală

Conţinutul site-ului zonar.ro: imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate, este integral proprietatea EmbryOm și a furnizorilor săi și este apărat de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul EmbryOm a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislaţiei în vigoare.

EmbryOm poate oferi Utilizatorului/Clientului, printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o formă descrisă, un anumit conţinut al site-ului. Acest acord se aplică strict pentru conţinutul/conţinuturile definite, pe o perioadă stabilită în acord și doar pentru persoana/persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestor conţinuturi, fără a putea utiliza alte conţinuturi ale site-ului zonar.ro.

Utilizarea pe zonar.ro a oricărui nume de marcă înregistrată nu constituie reclamă pentru compania respectivă. ZONAR nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi învinuit pentru pagubele apărute prin folosirea conţinutului site-ului.

3. Exonerarea de răspundere

EmbryOm nu garantează că site-ul, serverele pe care este găzduit, sau e-mailurile trimise de pe lactoser@zonar.ro sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potenţial dăunător, că nu conţine erori, omisiuni, defecţiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alţi factori similari. Utilizatorul folosește site-ul pe riscul propriu, ZONAR fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informaţiilor de pe site. EmbryOm nu este răspunzător de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe site.

ZONAR își rezervă dreptul de a anula Comenzile pentru Produse și Servicii care sunt afișate pe site ca urmare a unor erori tehnice, sau care din cauza unor erori tehnice prezintă preţuri evident eronate/derizorii pentru produse (preţuri pe care le poate aprecia ca fiind eronate/derizorii orice cumpărător cu un nivel mediu de pregătire).

Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilităţi sporite a informaţiilor, iar ZONAR nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere pentru conţinutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.

4. Limitarea accesului la site

Utilizatorii site-ului zonar.ro pot face comentarii și orice alte comunicări, pot să transmită sugestii, întrebări sau informaţii, dacă limbajul acestora este civilizat, iar conţinutul comunicărilor nu este ilegal, obscen, ameninţător, defăimător, nu tulbură în nici un fel viaţa privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conţine viruși, nu servește unor campanii de promovare care nu au legatură cu ZONAR, nu sunt e-mailuri în masă sau orice altă formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail ori vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice ori în numele oricărei alte entităţi, vor fi raportate organelor abilitate. ZONAR nu își asumă responsabilitatea și nici nu va putea fi obligat la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de astfel de comunicări.

În cazul trimiterii sau afișării unor materiale/documente care implică texte, replici, recenzii etc, formulate de Utilizatori, se consideră că respectivul Utilizator garantează originalitatea lor și acordă lui ZONAR dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil și retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum și dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conţinuturi oriunde în lume, prin orice mijloace. Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conţinutului pe care îl afișează sau îl transmite pe site, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestui conţinut, să nu cauzeze prejudicii niciunei terţe entităţi fizice sau juridice.

5. Prelucrarea datelor cu caracter personal

S.C. EmbryOm Capital investment S.R.L. este înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) cu nr. 23324 şi respectă legile în vigoare privind confidenţialitatea datelor.

Categoriile de date personale prelucrate sunt: numele și prenumele, telefon/fax, adresa (domiciliul/reședinţa), e-mail, date de geolocalizare/date de trafic. Atunci când un Utilizator își creează un cont pe zonar.ro va primi comunicări comerciale din partea ZONAR doar în măsura în care și-a dat consimţământul expres, selectând opţiunea corespunzătoare. Datele colectate cu privire la newslettere și alerte sunt confidenţiale. ZONAR va putea selecta Utilizatorii cărora le va trimite newslettere și alerte.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulaţie a acestor date, modificată și completată și Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, ZONAR are obligaţia de a prelucra în condiţii de siguranţa și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori.

Scopul colectării datelor cu caracter personal este: gestiune economico-financiară, reclamă, marketing, publicitate, statistică, servicii de comunicaţii electronice, informarea Clienţilor privind situaţia contului lor de pe zonar.ro, informarea Clienţilor privind evoluţia și starea Comenzilor.

Completarea de către Utilizatori a formularelor de pe site echivalează cu acceptarea necondiţionată ca aceste date să fie incluse în baza de date a ZONAR și cu utilizarea și prelucrarea de către ZONAR a datelor pentru desfășurarea activităţilor enumerate mai sus, inclusiv, dar nelimitându-se la furnizorii de servicii, de servicii de marketing, curierat, servicii de plată/bancare.

Clienţilor le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiţiei în caz de încălcare a drepturilor sale. Clienţii au dreptul de a solicita ștergerea totală sau parţială a datelor cu caracter personal. Clientul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus în baza unei cereri scrise, semnate și datate, înaintată către sediul EmbryOm.

Refuzul furnizării acestor date determină imposibilitatea onorării Comenzilor.

În cazul în care Clientul își modifică prin utilizarea formularelor de pe site, datele personale livrate deja către zonar.ro și există Comenzi în derulare, Comenzile își păstrează datele de la momentul plasării Comenzii iar livrarea produselor se va face fără a lua în considerare datele nou modificate.

ZONAR nu solicită Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc.) informaţii confidenţiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. În cazul în care Utilizatorul le divulgă unor terţi, acesta poartă întreaga responsabilitate pentru acţiunile sale. Astfel, în cazuri de divulgare de astfel de date, Utilizatorul nu-l poate face răspunzator pe ZONAR pentru niciun fel de prejudiciu.

6. Înregistrarea ca Utilizator

Pentru crearea unui cont pe site-ul zonar.ro Utilizatorul este obligat să folosească o adresă de e-mail validă. ZONAR poate refuza cererea de înregistrare în situaţiile în care constată că a utilizat informaţii neconforme cu realitatea sau folosește serviciile într-un mod neconform cu uzanţele normale.

7. Preţul

Preţul final plătit de Client este format din preţul produsului + preţul ambalajului de expediere termoizolat și cheltuielile de expediţie (în cazul în care Clientul nu optează pentru ridicarea de la punctul de desfacere Satu Mare). Preţurile de livrare sunt detaliate pe site. Toate preţurile aferente produselor și serviciilor comercializate prin intermediul site-ului zonar.ro sunt exprimate în Lei și conţin T.V.A.

8. Comanda

Prin finalizarea Comenzii, Clientul garantează că toate datele furnizate sunt reale și corecte, în caz contrar ar putea suporta consecinţele acestor erori (Comandă întârziată, transmisă greșit etc.) ZONAR nu poate fi tras la răspundere pentru informaţii introduse eronat, din care pot decurge întârzieri de livrare. În acest context, toate taxele de transport efectuat în vederea reexpedierii Comenzii vor cădea în sarcina Clientului. Prin finalizarea Comenzii, Clientul se declară de acord ca un reprezentant ZONAR să îl contacteze prin orice mijloc disponibil convenit de către Părţi (e-mail/telefon/sms) pentru confirmarea personală a Comenzii. (Acest e-mail/telefon/sms este doar o confirmare de primire a solicitării de comandă din partea dvs. Contractul Dvs. de a comanda aceste produse este încheiat în momentul în care aţi semnat de primire Curierului care vă va livra coletul/ coletele comandate.​

ZONAR poate refuza o Comandă în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără a exista obligaţii între părţi și fără ca o parte să poată pretinde daune, pentru următoarele situaţii:

În cazul în care Clientul nu garantează că modul de plată este valid și că nu este obţinut printr-o metodă frauduloasă sau există suspiciuni cu privire la modalitatea de plată, chiar dacă a luat toate măsurile pentru ca informaţia prezentată pe acest site să fie exactă și corectă, ZONAR nu poate fi răspunzător de inexactităţile care pot apărea în completarea de către Client a formularelor din site pentru finalizarea Comenzii. Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactităţii, completitudinii și utilităţii informaţiilor furnizate în cadrul formularelor disponibile pe acest site.

9. Facturare – plăţi

Preţul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Client o factură pentru Produsele și Serviciile livrate, obligaţia Clientului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii conform cu legislaţia în vigoare. Plata se poate face ​doar ​online (prin ​card bancar​)​ prin intermediul modulului securizat de plata. Daca beneficiati de servicii 3D secure va rugam asigurati-va ca permiteti deschiderea tab-ului/ paginii de web corespunzatoare – pentru aceasta va rugam, daca este cazul, sa dezactivati softurile sau extensiile de browser care impiedica deschiderea acestora (de exemplu – pop-up blocker)​.

10. Livrarea

Data estimată de livrare poate varia în funcţie de produs și este afișată în pagina produsului, în pagina de Comandă precum și în e-mailul sau telefonul de confirmare a Comenzii. Pentru toate categoriile de produse, termenul maxim de livrare este de 10 de zile calendaristice din momentul confirmării plăţii din partea băncii (banii se află în cont). Pentru Clienţii din străinătate, preţul final al Comenzii va fi comunicat prin e-mail sau telefonic, iar livrarea se va face după acceptarea explicită a acestui preţ. Comenzile care presupun un număr de peste 21 de litri de lactoser se livrează de la 2 colete în sus, exclusiv prin Curier, Clientul neavând opţiunea de a alege 2 modalităţi de transport diferite. Taxele de livrare și costul ambalajului termoizolant nu ​sunt incluse în preţul produsului, ​preţul fiind comunicat ca și total final și poziţie distinctă înainte ca procedura de Comandă On-line să fie finalizată, în funcţie de opţiunea de livrare pe care o alegeţi (livrare prin curier sau ridicare de la unul din punctele de desfacere Zonar).​

Atenţie! Din cauza timpului foarte scurt de procesare a Comenzilor, este imposibilă operarea de modificări asupra Comenzilor deja plasate.

În cazul în care produsele sunt indisponibile (inclusiv în cazul în care preţul sau unele caracteristici ale produselor au suferit modificări ulterioare confirmării Comenzii), EmbryOm va informa Clientul despre indisponibilitate, iar sumele pe care acesta le-a achitat vor fi rambursate în termen de 14 zile. Clientul poate confirma modificările intervenite cu privire la preţul sau caracteristicile produselor, modificând astfel Comanda iniţială, iar EmbryOm va livra produsele conform Comenzii astfel modificate.

10.1. Condiţii de livrare

La solicitarea ZONAR sau a Curierului, Clientul va face dovada identităţii sale, dacă e necesar prin una sau mai multe acte emise de autorităţi oficiale și va comunica numărul de Comanda atribuit de către Vânzător. În cazul în care Clientul se află în imposibilitatea recepţionării Comenzii în mod personal, Comanda va fi lăsată la adresa precizată doar unei persoane cu vârsta mai mare de 18 ani și doar în cazul comunicării de către Curier, a numărului Comenzii. Nicio cerere de livrare a unei Comenzi nu va putea fi onorată dacă Clientul nu îndeplinește condiţiile de mai sus. În cazul livrării la locul de muncă al Clientului, caz în care Curierul nu poate avea acces în locaţia respectivă, Clientul trebuie să se asigure că poate recepţiona această Comandă. Clientul va fi contactat telefonic de către Curier în prealabil pentru a obţine confirmarea prezenţei acestuia la adresa și ora selectate în momentul validării Comenzii pe site. Clientul se obligă să fie prezent la adresa de livrare indicată în intervalul orar ​comunicat, în caz contrar acesta va supora taxa de transport aferentă unei posibile noi livrări. Intervalul orar va putea fi modificat, ulterior selectării, doar cu acordul Curierului.

Livrarea se consideră a fi îndeplinită de către ZONAR, la momentul predării produselor Comandate către Client la adresa selectată de acesta la momentul plasării Comenzii.

10.2. Recepţia produselor

Clientul se obligă să semneze bonul de livrare (AWB) prezentat de către Curier la livrarea produselor comandate, la care este anexat și bonul fiscal ce conţine toate informaţiile despre produsele livrate (denumire produs, cantitate, preţ). Deasemenea, Clientul va verifica dacă produsele sunt deteriorate sau dacă există lipsuri, iar eventualele probleme vor fi menţionate în mod olograf pe bonul de livrare, pentru a putea fi luate în considerare.

Prin semnarea bonului de livrare Clientul recunoaște primirea în bune condiţii și în totalitate a produselor Comandate.

În cazul unui incident survenit în urma livrării comenzii, Clientul se obligă să contacteze într-un interval nu mai mare de o zi lucrătoare de la primirea produselor, SERVICIUL RELAţII CU CLIENţII și să reclame problemele apărute (după acest interval de timp, orice reclamaţie cu privire la comanda livrată nu va mai fi luată în considerare).

ZONAR se angajează să răspundă tuturor cererilor și reclamaţiilor în maximum 3 zile lucrătoare de la primirea acestora.

10.3. Întârzierile la livrare

Data de livrare, în funcţie de disponibilitatea produsului, va fi calculată ca prima zi de marţi​ (sau miercuri, în funcţie de volumul de lucru al Curierului)​ ce urmează datei înregistrării viramentului în contul bancar EmbryOm menţionat pe factura proformă și comanda electronică, dar nu mai târziu de Vineri ora 16.00, săptămâna anterioară livrării.

ZONAR se angajează să respecte aceste date de livrare a comenzilor online. În ipoteza în care aceste date de livrare nu vor putea fi respectate, Clientul va fi imediat informat de către Curier​ prin toate mijloacele puse la dispoziţie de către Client, respectiv prin intermediul e-mailului sau SMS-ului.

Dacă această informare nu are loc din culpa Curierului, acesta din urmă fiind cel care va raspunde pentru eventualele pierderi.

În caz de întârziere a livrării produselor comandate, ZONAR sfătuiește Clientul să contacteze Curierul în baza datelor de livrare comunicate (nr AWB) pentru a putea găsi soluţia optimă în vederea livrării produselor.

Pentru întârzieri la livrare mai mari de trei zile lucrătoare, exceptând cazurile de forţa majoră sau defecţiuni tehnice ale paginii de web ce nu au permis vizualizarea comenzii, Clientul este îndreptăţit să ceară anularea comenzii printr-un mail scris transmis pe adresa de mail lactoser@zonar.ro sau să anunţe la numărul de telefon al SERVICIULUI DE RELAţII CU CLIENţII.

11. Politica de retur

Condiţii generale

ZONAR NU oferă retur pentru clienţi datorită naturii produselor comercializate decât în cazul în care un reprezentant al Curierului confirmă degradarea prin transport a produsului.

Comenzile cu livrare pe teritoriul României ​nu ​sunt eligibile pentru retur gratuit fiind vorba de Produse proaspete realizate la Comanda Clientului​.

Condiţii de returnare a produselor

Conform art. 10 lit. c din O.G. 130/2000 ZONAR își rezervă dreptul de a NU accepta returnarea produselor care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau care se pot degrada (perisabile) ori deteriora rapid cum sunt produsele alimentare.

12. Forţă majoră

Niciuna dintre parţile contractuale nu poate fi trasă la răspundere pentru neexecutarea (totală/parţială) sau executarea cu întârziere a obligaţiilor sale, dacă acestea au fost cauzate de forţă majoră. Parţile îţi vor aduce la cunoștinţă de îndată cazul de forţă majoră și vor lua toate măsurile necesare în vederea limitării consecinţelor evenimentului.

Dacă în termen de 15 zile evenimentul de forţă majoră nu încetează, părţile au dreptul de a denunţa unilateral contractul fără pretinderea de daune-interese.

Forţa majoră va fi probată conform legii.

13. Soluţionarea conflictelor. Legea aplicabilă

Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea românească. Orice conflict apărut între ZONAR și Clienţi va fi rezolvat pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, prima cale de soluţionare este medierea, în condiţiile legii, iar dacă aceasta eșuează se apelează la instanţele românești competente din municipiul Satu – Mare.

14. Frauda

Crearea de conturi multiple folosind altfel de adrese generate automat și care expiră după o perioadă predefinită, pentru a putea beneficia de promoţii sau oferte, sau orice comportament fraudulos în măsură să afecteze bunul mers al campaniilor, este interzisă și va fi considerată o tentativă de fraudă. Proprietarul site-ului zonar.ro îţi rezervă dreptul de a suspenda conturile astfel create și de a retrage beneficiile aferente promoţiilor sau ofertelor în curs, de a anula contul fără preaviz, înștiinţare, alte formalităţi sau despăgubiri.

Orice tentativă de fraudă sau orice fraudă (cum ar fi: accesarea datelor Clienţilor ZONAR, alterarea conţinutului site-ului, încercarea de afectare a performanţelor serverelor ZONAR, deturnarea conţinutului livrărilor către terţi etc.) vor fi pedepsite conform legii penale.

15. Dispoziţii finale

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, acest fapt nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

1