Caracterizarea probelor de lapte și produse lactate

Caracterizarea probelor de lapte și produse lactate din cadrul proiectului PN-III-P2-2.1-BG-2016-0335, contr.28BG/2016

Analize Metode de analiză utilizată
Determinarea pH-ului Metoda ph-metrică (pH-metru HANNA pH 211)
Aciditate [°T] / Indice de aciditate [mg/g] Metoda volumetrică, titrare cu NaOH 0.1N în prezenţă de fenolftaleină
Substanţă uscată [%]; Apă [%] Metoda de laborator, se determină prin diferenţa de cântărire după uscarea probei la 100-110° C
Clorură de sodiu [%] Metoda volumetrică, titrare cu AgNO3 0.1N în prezenţă de cromat de potasiu
Conţinutul de minerale [mg/kg] Metoda ICP - OES (spectrometru de emisie optică cu plasmă cuplată inductiv, Optima 2100)
- determinarea elementelor cu ajutorul unui spectrometru de emisie optică cu plasmă cuplată inductiv;
- mineralizarea uscată a probei la 550°C urmată de tratare cu HNO3 şi perhidrol.
BSA [g/L] Metoda HPLC-UV (cromatografia de lichide de înaltă performanţă cu detecţie în ultraviolet)
α-Lactalbumină A, [g/L]
β-Lactoglobulină B, [g/L]
β-Lactoglobulină A, [g/L]
Lactoză, [g/L] Metoda HPLC-RI (cromatografia de lichide de înaltă performanţă cu detector de indice de refracţie)
Valoarea energetică (kcal) - calorii lactate Valoarea energetică (kcal) pentru 100 ml Lactoser a fost calculată cu formula:
W(cal) = P(g) x 4.1(cal/g) + L(g) x 9.3 (cal/g) + G(g) x 4.1 (cal/g)
P(g) = proteinele (suma proteinelor analizate prin HPLC-UV)
L(g) = lipidele (grăsimile) - 0.1g/100mL Lactoser
G(g) = glucidele (lactoză)

Analizele au fost realizate în Laboratoarele Institutului de Cercetări în Chimie Raluca Ripan, Cluj-Napoca, cu metode de laborator interne.

Caracterizarea probelor de lapte și produse lactate
1